Toiminta Pirkkalan (SatLsto:n) ampumaratojen reserviläisvuoroilla

Ammunnoilla on aina oltava johtaja. Jos johtajaa ei ole nimetty on ampujien valittava johtaja keskuudestaan. Ammunta suoritetaan johdetusti ammunnanjohtajan käskyjen mukaisesti. Asetta ei saa ladata ilman käskyä tai käsitellä ladattuna. Aseisiin ei saa koskea kun ihmisiä on ampumapaikan etupuolella. Muiden ampujien aseisiin ei saa koskea ilman lupaa. Ammuntoihin osallistuvan on vaadittaessa esitettävä seuraavat asiapaperit: henkilöllisyys-todistus, jonkin maanpuolustusjärjestön jäsenkortti ja aseensa hallussapitolupa.

Ammunnan ajaksi punainen lippu on oltava ylös nostettuna. Ammunnat on keskeytettävä ilma-alusten ylilennon ajaksi ja lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo 20.00. Käyttäjät huolehtivat siitä, että rata jää moitteettomaan kuntoon ja että roskat laitetaan roska-astioihin. Taulut on paikattava taulun väriin soveltuvilla paikoilla. Hylsyt kerätään niille osoitetuille paikoille tai otetaan mukaan.

Ase on kuljetettava radalle lataamattomana suojuksessa, josta se poistetaan vasta ampumapaikalla. Ase ei missään tilanteessa saa osoittaa vaaralliseen suuntaan. Asetta ladattaessa, lippaanvaihdon aikana, häiriön sattuessa tai patruunaa poistettaessa ase on pidettävä suunnattuna tauluille ja sormen on oltava poissa liipaisinkaaren sisältä.

Asehäiriön sattuessa ampujan tulee selvittää häiriö pitäen ase koko ajan tauluille suunnattuna. Mikäli ampuja ei pysty selvittämään häiriötä jää hän paikalleen, ase edelleen tauluille suunnattuna, varmistaa aseen ja ilmoittaa häiriöstä ammunnan johtajalle.

Kaikissa ammuntaan liittyvissä toiminnoissa on turvallisuutta pidettävä etusijalla. Ampuja ei saa toimia nopeammin kuin mihin hän turvallisesti kykenee tai ampua, jos hänen kykynsä turvalliseen suoritukseen on jostain syystä heikentynyt. Kaikkia ampujia kehoitetaan käyttämään särkymättömiä ampumalaseja tai vastaavia silmäsuojaimia ampuessaan.

SAL:n lajien harjoituksissa käytetään lajikohtaisia sääntöjä ja käskyjä. Alla on lista reserviläisvuoroilla harrastettavaan vapaamuotoiseen tarkkuusammuntaan soveltuvista aseenkäsittely-komennoista ja menettelytavoista, jotka sopivat sekä pistooli- että kivääriammuntaan.

SEIS/TULI SEIS: Ehdoton käsky lopettaa ampuminen välittömästi. Jokainen ampuja varmistaa aseensa ja toistaa käskyn. Jokainen yksittäinen henkilö on velvollinen VÄLITTÖMÄSTI keskeyttämään ammunnan huutamalla SEIS, jos hän huomaa jotain sellaista olevan tapahtumaisillaan, josta on vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

SAA LADATA: Lipastetaan ammuttava määrä patruunoita lippaaseen, kiinnitetään lipas, ladataan ase, otetaan ampuma-asento ja odotetaan lupaa ampua.

SAA AMPUA: Ammutaan omaan rauhalliseen tahtiin lipas tyhjäksi. Ammunnan jälkeen lipas irroitetaan, tarkistetaan että patruunapesä on tyhja ja varmistetaan ase. Pultti- ja vipulukkoisten kiväärien lukko jätetään auki. Pistoolien luisti lukitaan taakse (mikäli mahdollista). Aseet jätetään ampumapaikoille piippu tauluille päin ja ampujat siirtyvät ampumapaikkojen taakse odottamaan lupaa lähteä tauluille.

TAULUILLE: Lupa lähteä tauluille. Kiväärit joko otetaan mukaan tauluille, lipas poistetaan aseesta tai aseet jätetään ampumapaikoille, jolloin aseille valitaan vartija. Pistoolit jätetään aina vartioituina ampumapöydille.
 (Päivitetty 13.08.2008)
TaKoRU
Korkeakoulunkatu 3
33720 Tampere